باربری تهران به شهرستان (لیست قیمت 1402)

باربری از تهران

حمل بار یا همون باربری از تهران به شهرستان مطابق لیست قیمت جدول 1401 به شرح زیر است

و برای قیمت باربری تهران به شهرستان در سال 1402

می توانید فورا با شماره های شبانه روزی طوس بار تماس بگیرید : 66003600-021

 

 

خدمات حمل بار به شهرستان در سامانه باربری طوس بار:

باربری خاور

– حمل بار به شهرستان با نیسان

– باربری غرب تهران به شهرستان

– باربری شرق تهران به شهرستان

– باربری جنوب تهران به شهرستان

– باربری شمال تهران به شهرستان

– اسباب کشی به شهرستان

– انواع ماشین باربری

 

مقصد وانت نیسان خاور مسقف خاور روباز
  نیسان حمل بار خاور مسقف خاور روباز باربری از تهران به شهرستان
هزینه باربری از تهران به اراک ۱.۶۵۰ ۳.۹۰۰ ۳.۸۰۰
هزینه باربری از تهران به اردبیل ۲.۴۰۰ ۶.۲۰۰ ۶.۱۰۰
هزینه باربری از تهران به ارومیه ۲.۴۰۰ ۶.۳۰۰ ۶.۲۰۰
وانت نیسان خاور مسقف خاور روباز
هزینه باربری از تهران به اصفهان ۱.۷۰۰ ۴.۳۰۰ ۴.۲۰۰
هزینه باربری از تهران به اهواز ۳.۶۰۰ ۶۸۰۰ ۶۷۰۰
هزینه باربری از تهران به ایلام ۲.۷۵۰ ۴.۵۰۰ ۴.۴۰۰
وانت نیسان خاور مسقف خاور روباز
هزینه باربری از تهران به بجنورد ۲.۹۰۰ ۴۵۰۰ ۴۴۰۰
هزینه باربری از تهران به بندر عباس ۴.۷۵۰ ۹.۰۰۰ ۸.۹۰۰
هزینه باربری از تهران به بوشهر ۴.۱۰۰ ۷۲۰۰ ۷۱۰۰
وانت نیسان خاور مسقف خاور روباز
هزینه باربری از تهران به بیرجند ۴.۳۰۰ ۶۸۰۰ ۶۷۰۰
هزینه باربری از تهران به تبریز ۲.۴۰۰ ۵.۸۰۰ ۵.۷۰۰
هزینه باربری از تهران به خرم آباد ۲.۱۰۰ ۴.۴۰۰ ۴.۳۰۰
وانت نیسان خاور مسقف خاور روباز
هزینه باربری از تهران به رشت ۱.۸۵۰ ۴.۳۰۰ ۴.۲۰۰
هزینه باربری از تهران به زاهدان ۶.۲۰۰ ۱۲.۰۰۰ ۱۱.۹۰۰
هزینه باربری از تهران به زنجان ۱.۸۵۰ ۴.۳۰۰ ۴.۲۰۰
وانت نیسان خاور مسقف خاور روباز
هزینه باربری از تهران به ساری ۱.۹۵۰ ۴.۷۰۰ ۴.۶۰۰
هزینه باربری از تهران به سمنان ۱.۱۵۰ ۳۸۰۰ ۳۷۰۰
هزینه باربری از تهران به سنندج ۲.۲۵۰ ۳۲۰۰ ۳۱۰۰
وانت نیسان خاور مسقف خاور روباز
هزینه باربری از تهران به شهرکرد ۱.۸۰۰ ۴۷۰۰ ۴۶۰۰
هزینه باربری از تهران به شیراز ۲.۸۰۰ ۶.۸۰۰ ۶.۷۰۰
هزینه باربری از تهران به قزوین ۱.۲۵۰ ۲.۹۰۰ ۲.۸۰۰
وانت نیسان خاور مسقف خاور روباز
هزینه باربری از تهران به قم ۱.۲۵۰ ۲.۹۰۰ ۲.۸۰۰
هزینه باربری از تهران به کرج ۴۵۰ ۱.۱۰۰ ۱.۰۰۰
هزینه باربری از تهران به کرمان ۳.۸۰۰ ۷.۸۰۰ ۷.۷۰۰
وانت نیسان خاور مسقف خاور روباز
هزینه باربری از تهران به کرمانشاه ۲.۰۵۰ ۴.۵۰۰ ۴.۴۰۰
هزینه باربری از تهران به گرگان ۲.۱۰۰ ۵.۱۰۰ ۵.۰۰۰
هزینه باربری از تهران به مشهد ۲.۸۰۰ ۵.۸۰۰ ۵.۷۰۰
وانت نیسان خاور مسقف خاور روباز
هزینه باربری از تهران به همدان ۱.۷۰۰ ۳۵۰۰ ۳۴۰۰
هزینه باربری از تهران به یاسوج ۲.۷۵۰ ۵۴۰۰ ۵۳۰۰
هزینه باربری از تهران به یزد ۲.۴۵۰ ۴۸۰۰ ۴۷۰۰
وانت نیسان خاور مسقف خاور روباز
هزینه باربری از تهران به نوشهر ۱.۹۵۰ ۴.۶۰۰ ۴.۵۰۰
هزینه باربری از تهران به آمل ۱.۷۵۰ ۳.۸۰۰ ۳.۷۰۰
هزینه باربری تهران به چالوس ۱.۹۵۰ ۴.۶۰۰ ۴.۵۰۰
وانت نیسان خاور مسقف خاور روباز
هزینه باربری از تهران به انزلی ۲.۰۰۰ ۳۶۰۰ ۳۵۰۰
هزینه باربری از تهران به سبزوار ۲.۶۰۰ ۴.۳۰۰ ۴.۲۰۰
هزینه باربری از تهران به نیشابور ۲.۰۰۰ ۴۵۰۰ ۴۴۰۰
وانت نیسان خاور مسقف خاور روباز
هزینه باربری از تهران به عسلویه ۵.۲۰۰ ۶.۶۰۰ ۶.۵۰۰
هزینه باربری از تهران به کیش ۶.۲۰۰ ۱۱.۵۰۰ ۱۱.۴۰۰
هزینه باربری از تهران به قشم ۵.۱۰۰ ۷۳۰۰ ۷۲۰۰
5/5 - (5 امتیاز)

شبانه روزی 22775520

66003600